Google Website Translator Gadget

четвъртък, 11 ноември 2010 г.

Нико за лазЕруването

А сега новини от последния час: Снощи Котак Нико беше ангажиран по програмата за временна трудова заетост, отрасъл "Фундаментална физика". Той ще се занимава с изследвания на древния народен обичай "ЛазЕруване". Целта на изследванията ще бъде да се докаже експериментално теоретическия постулат, че котката е по-бърза от лазерния лъч. За целта е съоръжена ултрасъвременна подземна лаборатория в района на квартал "Младост 3", оборудвана с най-модерна апаратура, включително с лазерен бързомерец Umarex CP99. Ако експериментите се увенчаят с успех, в което е напълно убеден младият изследовател (а и според останалите участници в изследването изгледите за това са многообещаващи), това на практика ще означава, че универсалната физическа константа "c" - скоростта на светлината, ще бъде подменена с универсална физическа променлива "k" - скоростта на котката.Това ще доведе до пълно преразглеждане на дефинираните до момента основни закони на физиката и до революция в схващанията ни за същността и строежа на вселената.

П.С. Всички формалности с агенция "Защита на детския труд" са уредени, след известни преговори и убеждаване (част от него под формата на няколко кашона котешки консерви), те се съгласиха да направят изключение за Нико, взимайки под внимание неговата изключителност.

Няма коментари: