Google Website Translator Gadget

петък, 25 март 2011 г.

Ягода от клиниката

Д-р Савов вчера ми се обади да поръча ако вече има какички, които проявяват интерес да осигурят временен дом на малката муцунка, да се подготвят :md_064:. Скоро щели да я изписват. Обезпаразитена е вече три пъти и съм поръчала в първия миг, който сметнат за удачен да и боцнат една ваксина.

Няма коментари:

Възникна грешка в тази притурка